Hasznunkra kell fordítani a populizmust
Tíz jelentős konzervatív gondolkodó, köztük Roger Scruton, Robert Spaemann és Lánczi András (bővebben: ITT, ITT és ITT) írta alá a párizsi nyilatkozatot, amelynek célja azoknak az európai értékeknek a deklarálása, amelyek ma, 2017-ben is megvédendőek és Európa megújulásának alapjául szolgálhatnak.

A nyilatkozat szerzői kontinensünk tradíciói iránti elkötelezettségüket hangsúlyozva kijelentették: Olyan politikai csoportosulások fenyegetik ma az igaz európaiság továbbélését, amelyek „a feltartóztathatatlan fejlődés babonájának álomvilágában élnek.” Ezek a forradalmárok teljesen elszakadtak a nemzetek és kultúrák valóságától és Európa keresztény gyökereit is tagadják. A szerzők egyetértenek abban, hogy az Európát fenyegető legnagyobb veszély nem az „orosz kalandorság” és nem is a muzulmán bevándorlás: Európát a liberalizmus utópizmusba hajló zsarnoksága fenyegeti.

„Európa nem a felvilágosodással kezdődött”

A szerzők nem leplezték elragadtatásukat, amikor Európa keresztény és klasszikus gyökereiről írtak. Leszögezték: „Európa nem a felvilágosodással kezdődött és oly szeretett otthonunk építése nem az Európai Unióban éri el csúcspontját.” Ha nem maradunk hűségesek tradícióinkhoz és a szabadság helyes felfogásához, akkor el fogjuk veszíteni az otthonunkat: Európát.

A ’68-as nemzedék az élet legalapvetőbb területein torzította el az emberek normáit és mióta ez megtörtént, a hamis szabadság eszméje uralkodik. „Kötelességük kimondani az igazat. – szögezték le az aláírók – A 68-as nemzedék rombolt, de nem épített. Légüres teret hozott létre, amelyet a társasági honlapok, az olcsó utazás és a pornográfia tölt be.” Ez az üresség kulturális dekadenciába fullad.

Házasság és család

A konzervatívok számára a család intézményének tisztelete alapvetőbb még az államénál is. Erről mi is írtunk már (ITT) és a párizsi találkozó résztvevői is fontosnak tartották ezt leszögezni. Normális családok nélkül összeomlik a társadalom.A szerzők hitet tettek a házasság és a család intézménye mellett, ami felfogásuk szerint a nők és férfiak közti harmónia alapja. Kijelentették: „a legalapvetőbb társadalmi szerepe egy embernek apává vagy anyává válni.” Illetve: „Az a társadalom, amely közömbösen szemléli a gyerekvállalást, halálra van ítélve.

Az európai elitek felelősségére is rámutat a dokumentum: miközben a multikulturalizmus liberális prófétái meg vannak győződve a felvilágosodott, európai civilizáció felsőbbrendűségéről, a nagy nyilvánosság előtt ezt nem vallják be és a kultúrák egyenlőségéről beszélnek. Azt hiszik, hogy a bevándorlók tömegeit gyorsan asszimilálni fogják azok a társadalmak, amiknek az életképességét éppen az ő eszméik kezdték és kezdik ki.Az a tév-Európa amit építenek, törékeny és nem képes megvédeni magát – állítják a szerzők, majd hozzáteszik: Az egyetemeken zajló csendes kulturális háborúnak óriási jelentősége van abban, hogy a bukásra ítélt tév-Európa liberális dogmái megmerevedtek és egy politikai vallás sajátosságait öltötték magukra. Ez a vallás a kulturális relativizmus jegyében egyet jelent a saját örökségünk elutasításával és saját magunk megtagadásával. A nyilatkozat szembehelyezkedik ezzel:

„Egyetemeink azonban igen gyakran hagyják cserben kulturális örökségünket. Meg kell reformálnunk a tanterveket, hogy közös kultúránk továbbadását szolgálják, ne pedig az önmegtagadás kultúrájára neveljék a fiatalságot.”

Ennek a politikai valláspótléknak véget kell vetni – szögezik le. „Nem szabad tovább haladnunk ezen az úton. Le kell ráznunk tév-Európa zsarnokságát. Igenis van alternatíva.” – írják.

Alternatíva

Az alternatíva pedig a közéleti kultúra szabadságának helyreállítása a liberális fősodorral szemben, a nemzeti egység és szolidaritás megerősítése a multikulturalizmussal szemben, az erkölcs és az erények szem előtt tartása, a társadalmi hierarchia igenlése a relativizmus zsarnokságával szemben.Aki a fenti értékeket hangsúlyozza ma a politikában, az azonnal megkapja a „populista” bélyeget, hiszen a liberális elitek egész Európában attól tartanak, hogy a közhangulat lassan forradalmi utópiájuk ellen fordul. A konzervatív gondolkodók szerint a populizmust a hasznunkra kell fordítani Európa érdekében – így lehet megalapozni az igazi Európa jövőjét.

A multikulturalizmus utópia

Végezetül minden olvasót az európai jövő védelmére szólít a nyilatkozat: „Most arra kérjük az európaiakat, hogy velünk együtt utasítsák el a határok nélküli multikulturális világ utópikus délibábját. Joggal szeretjük szülőföldünket és arra törekszünk, hogy mindazt a nemes hagyatékot, amelyet magunk is örököltük, továbbadjuk gyermekeiknek. Európaiak lévén közös örökségünk is van, ez pedig azt követeli tőlünk, hogy békében éljünk együtt a nemzetek Európájában. Újítsuk meg a nemzeti szuverenitást, állítsuk helyre közös felelősségünket Európa jövőjéért.

_________________________________________________________________________________
     
A nyilatkozat, amelynek teljes szövege ITT olvasható, minden hibája ellenére is sokat jelent nekünk ellenforradalmároknak, hiszen az aláírók számunkra is fontos és nemzetközi elismertségnek örvendő színvonalas gondolkodók és a párizsi találkozójuk nyomán született nyilatkozat a kulturális ellenforradalom folyamatának egyik útjelzője.

Colonel

Megjegyzések

  1. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

    VálaszTörlés
  2. Nagyon jó a nyilatkozat. Érdemes elolvasni a teljes változatot is.
    Lánczi az oktatás terén megfogalmazottakat át is ültethetné a gyakorlatba, óriási szükség van az egyetemeken minőség-elvű oktatásra.

    VálaszTörlés

Megjegyzés küldése