Klebelsberg Kunó gondolatai Trianonról.

http://ellenforradalmar.blogspot.hu/2016/06/klebelsberg-kuno-gondolatai-trianonrol.html#more

Június 4-e van. Ma mindenki Trianonra és a nemzeti összetartozásra emlékezik. Sajnos túl sokan vannak azok, akik levertségükben ennyi év után is csak búsongani tudnak és nem is keresik a lehetőséget, hogyan tehetnének valamit a haza üdvére. Klebelsberg Kunó gróf  azt tanácsolja, hogy ne legyünk ilyenek. Őt idézzük:

"Magyar Fiúk! Magyar Lányok! 

Az iskolában már megtanultátok, hogy Nagy-Magyarország területe 325 ezer négyzetkilométer volt. A trianoni Magyarországé pedig csak 92 ezer négyzetkilométer. Tudjátok azt is, hogy Nagy-Magyarországon 21 millió ember lakott, a trianoni Magyarországnak ellenben csak 8 millió lakosa van. Majdnem egyharmadára zsugorodott össze a hazánk. Ha mindennek dacára sem akarjuk a nemzetek sorában elveszíteni azt a helyet, amelyet a magyarság korábban elfoglalt, akkor mi munkánk eredményének legalábbis annyinak kell lennie, mind amennyit régebben a történeti Magyarország 21 millió lakosa végzett. De emelnünk kell nemzetünk belső értékét is, fokoznunk kell nemcsak az egyes ember teljesítőképességét külön-külön, hanem a nemzet együttes összmunkájának eredményét is. 

Ez pedig attól függ, hogy több legyen a magyarság kebelében a pozitív, mint a negatív ember. 

- Milyen a negatív ember? A negatív ember a felmerülő kérdésekkel szemben rendesen nemet mond. Ha valamelyik új eszme vagy terv merül föl, akkor nem azon töri a fejét, hogy meglehet-e azt valósítani, hanem csak a nehézségeket és az akadályokat nézi. És többnyire azt jósolgatja, hogy nem lesz az egészből semmi, amivel még azokat is elcsüggesztheti, akiknek az alkotó munkához hajlamunk és kedvük van. A negatív ember irigy. Mások hibáit nagyítja, kiszínezi. Az iparkodókat leszólja, a bizakodókat kigúnyolja. Rendesen sokat beszél, másokat fölényes hangon bírál, és eközben többnyire ki is adja az erejét, nem marad már benne energia a hasznos cselekvésekre. 

- Milyen ezzel szemben a pozitív ember? A pozitív ember bizakodó és jóakaratú. Magával szemben szigorú, mások hibáival szemben elnéző, mert az alkotó munkából jól tudja, hogy milyen nehéz valamit megcsinálni, és milyen könnyű tévedni. A pozitív ember szolgálatkész, és amennyire teheti, segít mindenkin, aki igazságos ügyben fárad, a szót nem igen fecsérli, inkább kevés beszédű, viszont a munkában öröme telik, életének fő célja az alkotás. Az olyan nemzet, amelyek sorában a negatív emberek többségre jutnak, veszve van. 

Magyar Fiúk! Magyar Lányok! Legyetek ennek a hazának dolgos, pozitív gyermekei..."
(Klebelsberg Kunó rádiószózata 
a magyar ifjúsághoz,1924.)


Trianon évfordulóján azt kívánjuk minden olvasónknak, aki velünk együtt Magyarország és Európa keresztény és értékelvű megújításán kíván fáradozni, hogy legyen pozitív ember. Emeljük fel a fejünket, ragadjuk meg a munka végét, tegyük szebbé, jobbá hazánkat, környezetünket napról-napra!


Megjegyzések