Antoine de Rivarol - az ellenforradalmár újságíró

  


Antoine de Rivarol a 18. század második felének híres irodalmára és újságírója volt. A francia forradalom alatt is az ancien régime radikális hívének számított és megsemmisítő gúnnyal illette a vérben fogant köztársaságot. Ő volt az első újságíró, aki a kompromisszummentesen reakciós arisztokrata körökből került ki. Alább néhány bejegyzést idézünk az Ernst Jünger által is oly' nagyra becsült Rivaroltól: 

„Az óriási tömegű ostobaság csekély mennyiségű fénnyel a forradalmaknak kedvez.”

„Egy nép mindig telve van kívánságokkal, melyek közül sok ellentmond az állam javának - ígyhát a népek sosem nőnek fel a gyermeki létből.”

„Gyakran kérdik, hogy a királyok rendeltettek a népekért vagy a népek a királyokért. A válasz egyszerű: a népek az államért teremtettek, amelynek testét alkotják, míg a kormányzat képviseli a főt. Mindketten az egészért vannak. Egy óra mutatóját éppoly kevéssé alkották a fogaskerekek számára, mint a fogaskerekeket a mutatóért: mindketten az óráért vannak.”

„Egy teljhatalmú fejedelem lehet Nero, mégis némelykor Titus vagy Marcus Aurelius is. A nép gyakran Nero és sohasem Marcus Aurelius.”

„A természet rendje csodálatos.”

A forradalom kezdetén a kisebbség így szól a többséghez: »Vesd alá magad«, mire a többség így felel: »Legyünk egyenlők«. Ez rettenetesen megbosszulja magát.

„A háború a királyok bírája; a győzelmek az ő ítéletei.”

Minden gondolkodó, aki alkotmányossági kérdéseken mereng várandós lesz egy jakobinussal: olyan igazság ez, amit Európa sosem felejthet el.

„Mint király, XVI. Lajos rászolgált balszerencséjére, hisz nem értett a szakmájához. Mint ember nem szolgált rá. Erényei voltak azok, amik elidegenítették a néptől.”

„A franciák jobban vonzódnak a szabadsághoz, mint a biztonsághoz. Ám az ember elhagyja az erdőket, ahol a szabadság többet nyom a latban, mint a biztonság, hogy a városokba költözzön, ahol az ellenkező az érvényes.”

„Az ellenállhatatlan hatalom, amit egy köztársaság polgára kölcsönöz [a kormányzatnak], egy monarchiát eredményez, sőt többet egy monarchiánál. Ha az ember a hatalmat a néptől örökli, akkor egy zsarnok.”

„Ha a nép felvilágosodottabb a koronánál, akkor a forradalom már a küszöbön áll.”

„Nincs gyűlöletesebb, az erények nélküli gazdagságnál.”

„Az embernek lehettek alkotmányos [forradalmi] papjai, de alkotmányos vallása nem lehet.”


Megjegyzések