Az első behódolás

http://ellenforradalmar.blogspot.hu/2017/01/az-elso-behodolas.html
Január 21-e van, ezen a napon végezték ki XVI. Lajost a forradalmárok. A monarchiát nem csak megdöntötték, hanem előtte behódolásra is kényszerítették, meg is rontották. Nem a nép, hanem az elit.

Az abszolutizmus során a francia arisztokraták - tisztelet a kivételnek - már nem a háborúkban és a politikában jeleskedtek, hanem bálokon és fogadásokon illegették magukat rízsporos parókáikban. Nem volt más választásuk, hiszen az uralkodó iktatta ki őket a politikai hierarchia természetes rendjéből.

Az elit meritokratikus jellege háttérbe szorult, 
pénzbe és unalomba fulladt a kiválóság uralma. 
A francia forradalom alantas eszméi az arisztokrácia és az "írók köztársasága" az új értelmiség köreiben láttak napvilágot. Elkezdődött az aknamunka, amiben a propaganda skáláját végigzongotázták az enciklopédiától a pornográf röplapokig. A tekintély aláásása csak az egyik cél volt. A másik - talán még fontosabb - az volt, hogy maga az uralkodó elit és a király is higgye el, hogy nem ő hivatott az uralkodásra. Kételkedjen saját legitimitásában. 
  
...és sikerült nekik.

Az elit elhitte, hogy uralma okafogottá vált. Az uralkodó szembesülve a forradalmi folyamat előrehaladtával letette a koronát és felhúzta a frígiai sapkát. Mi ez ha nem a nagybetűs Behódolás?
 
Mielőtt megölték volna a királyt, ellopták a monarchia lelkét. Kár szépíteni. Erre a hanyatlásra nyomták a halál pecsétjét, amikor egy nyaktilóval meggyilkolták felkent királyukat, aki Isten kegyelméből uralkodott. (Persze szerintük már a nép kegyelméből, hiszen behódolt ennek a sosem létezett "szuverénnak".)

A vesztőhelyre is "Capet polgártársként" vitték.

A mélyen hívő és naivitásig jószándékú király így szólt a körülötte állókhoz: "Uraim, ártatlan vagyok mindabban, amivel vádolnak. Azt kívánom, hogy kiontott vérem szilárdítsa meg a franciák jólétét."

Charles-Henri Sanson főhóhér (akit korábban Lajos mentett meg az adósok börtönétől) meghúzta a kart - és ezzel megtörtént a tragédia. 


XVI. Lajos, aki még nem látta át a forradalmi folyamat összetettségét áldozatul esett az egyik első hullámának és a nagy mártír monarchák közé emelkedett.Megjegyzések