Brexit - a kilépés tanulságai

http://ellenforradalmar.blogspot.hu/2016/06/brexit-kilepes-tanulsagai.html
Szenzáció: a britek kiléptek az Európai Unióból. A brüsszeli demokraták már rég elfelejtették, milyen az, amikor az ún. "népszuverenitást" érvényesülését kell elviselniük. Most válságról beszélnek, aggódnak a britekért, és persze saját magukért. Nagy csapás érte őket ezzel.

Ennek a pofonnak kijózanítóan kellene hatnia. Brüsszel túlságosan is megszokta, hogy azokat a nemzetállamokat utasítgatja, melyek vele ellentétben legalább a legitimitás látszatát képesek magukra erőltetni. Félreértés ne essék: olyan, hogy népszuverenitás nincs és nem is lesz soha. A "nép" nem uralkodott, nem uralkodik és nem is fog uralkodni soha egyetlen országban sem. Egyszerűen azért mert: nép. 

A népakaratból nem fakad semmiféle legitimitás. De a kozmopolita liberális klikkeknél, amelyek Európánkat hatalmuk alá akarják vonni, a nép szava is bír relatív legitimitással. A brit döntés pofon a brüsszeli bürokratáknak és pofon a multikulturalizmus prófétáinak is (bár Anglia bevándorlók általi elözönlésén ez önmagában nem segít). 

Mindenki a gazdasági következményekről beszél, ami minket kevéssé érdekel. Inkább gondoljunk arra, mit jelenthet a Brexit nekünk, Közép-Kelet Európaiaknak - a szuverenizmus zászlóvivőinek. A visegrádi országok a tagállami autonómia jelentősége mellett tesznek hitet szemben az unionistákkal, akik az "egység a sokféleségben" álságos jelszavától vezéreltetve akarják szétverni Európa valódi kulturális gazdagságát a munkaerő (és persze a liberális eszmék) szabad áramlása érdekében. 

Most megerősödhet a szuverenizmus Brüsszel zsarnokságával szemben.

Pozícióink megerősödését remélhetjük a Cohn-Bendit és Juncker féle '68-as kulturális terroristákkal szemben, akik számunkra idegen, beteges eszméikkel fertőzik az Unió országait. 

Hogy világos legyen: ellenforradalmi szempontból messzemenően kívánatos a nemzeti szuverenitás relatív értékeinek védelme. Nem hiszünk a nacionalizmusban de még kevésbé kívánunk a multikulturalizmus áldozatává válni. A lokálpatriotizmusok, regionalizmusok, a megannyi hagyomány és a valódi kulturális tarkaság híveiként általában van okunk örülni, amikor Brüsszelben  dühöngenek valamin. Így érzünk most is.

Megjegyzések