Hogyan lehet Európa ismét kereszténnyé?


http://ellenforradalmar.blogspot.hu/2016/04/hogyan-lehet-europa-ismet-keresztennye.html#more

Kontinensünket elözönlötték az Afrikából és Ázsiából érkező bevándorlók. Nem menekültek, hanem bevándorlók. Lehet azon tűnődni, hogy ez egy irányított vagy egy spontán folyamat, de sokkal inkább az a kérdés, hogy hogyan oldható meg Európa mai helyzete. Nehogy mire már mindenre rájöttünk, késő legyen.

Eszünkbe jutnak Róma végnapjai. Tömeges bevándorlás, erkölcsi nihilizmus, hedonizmus, szexuális devianciák, a hatalom lehanyatlása, értékválság. A Birodalom határain barbárok gyülekeztek, hiányzott a politikai egység és elegendő akarat ahhoz, hogy a civilizáció hordozóját a Római Birodalmat megmentsék a közeledő összeomlástól. A germánok mindent elözönlöttek az ibériai félszigettől a keleti sztyeppékig, Észak-Afrika partjaitól egészen a fagyos Skandináviáig. A mediterráneumban a hellénisztikus és latin kultúrkörben elterjedt kereszténység mégsem tűnt el a föld színéről. 


Az egyház jelentette az állandóságot. A vértanúk vére továbbra is a kereszténység magvetése volt. Az elszánt hittérítők és Krisztus katonái népeket térítettek, államokat szerveztek. Az volt az álmuk, hogy a kilátástalanság után, a vízözönszerű népvándorlást követően Európa újra keresztény lehet. Nem a falak védték meg a kereszténységet (bármilyen hasznosak is néha), hanem azok az elszánt férfiak és nők akik nem törődtek bele a pusztulásba.

Szembenéztek a veszéllyel. Nem like-okból épült az önbizalmuk, hanem a hitből amelyet háromszáz év szakadatlan üldöztetése acélozott meg. Nem rajtuk múlott hanem Istenen. Minden józan számítás szerint Európára pogány jövő várt. Aztán felemelkedett a Frank Birodalom, Európánk atyjának Nagy Károlynak hála. A királyok példaképe vasmarokkal kormányozta keresztény birodalmát ezzel a keresztény királyságoknak több száz évre példát állítva. 


Nagyapja fényes diadalt aratva 732-ben Poitiers-nél megállította a muszlimok előretörését, így vált lehetővé a kereszténység fennmaradása.


Az iszlám világ előretörése és állandó fenyegetése még évszázadokig szorongatta Európát. Az egész ibériai félsziget a mórok uralma alá került, s csak néhány keresztény fejedelemség húzhatta meg magát a Pireneusok tövében. Az előretörő muszlim áradattal szemben már a klérus is föladta volna a harcot, ám Pelayo király megmakacsolta magát. A keresztény ellenállás élére állt és Covadongánál diadalt aratott a megszállók fölött. Így vette kezdetét a több évszázados véres harcok árán felszabadult a meghódított föld és megszületett a Spanyol Királyság. 


Keleten mi magyarok is alaposan megismerkedtünk a török igával. Tengernyi szenvedés és világra szóló vitézség árán mégis visszaszereztük a keresztény földet. Mohács után ki remélhette ezt? Amikor Bécs falaira török janicsárok kúsztak, vajon ki gondolt arra, hogy valaha Budában már nem a müezzinek szólnak majd, hanem ismét a harangok és a győzelmet hirdető Te Deum. 

Voltak olyan szívós és roppant akaraterővel bíró férfiak, akik hittek ebben. Nélkülük sosem sikerült volna. Várról várra foglalták vissza ezt a földet. Ez volt az az Európai összefogás a keresztény Magyarországért, amire mindannyian büszkék lehetünk. A mi reconquistánk.


Sok víz lefolyt azóta a Dunán. Végbe ment Európában az a forradalmi folyamat, ami a monarchikus hatalom alászállásával, demokratizálódásával, a felvilágosodás eszméinek elterjedésével, a szekularizációval és a keresztény kultúra fokozatos megkérdőjeleződésével járt.  

Mára odáig jutott a Forradalom, hogy Európát problematikus kereszténynek nevezni. Ha Európa keresztény, akkor országainkban miért gyilkolják le a magzatokat? Ha Európa keresztény akkor miért a liberális hedonizmus ömlik a média minden csatornáján? Miért öltözik úgy a nők egy jelentős része, ahogyan száz éve egy prostituált sem mert volna? Miért tobzódnak történelmi belvárosainkban a homoszexuális propaganda terjesztői, akik a házasság további szétverését tűzik ki célul? Miért tűrjük országaink idegenek általi elözönlését?


Tömeges bevándorlás, erkölcsi nihilizmus, hedonizmus, szexuális devianciák, a hatalom lehanyatlása, értékválság. Európa határain barbárok gyülekeznek... Emlékszünk a Római Birodalomra?

Nem a belülről rohadó liberalizmus fogja megmenteni Európát. Nem az Európai Unió felszínes reformja a megoldás. A falak építése sem elegendő hosszú távon. 

Fel kell támasztani a reconquista szellemét. 

Ha egy Nyugat-Európai város utcáira tévednének ma Martell Károly lovasai, vajon előbb kiket öklelnének fel? A szellemi kútmérgezőket, a kereszténység meggyalázóit, vagy pedig a betolakodókat, akiket egy egészséges Európa immunrendszere képes lenne kivédeni? A kérdés költői. 


Európát előbb a liberalizmustól kell visszafoglalnunk, nem az iszlámtól! 

Ha ezt megtettük, ha rendeztük a sorainkat, akkor a keresztény Európa képes lesz újra kiállni az idők próbáját. Ha nem így lesz, az a mi felelősségünk. Minden nap kell valamit tennünk azért, hogy visszafoglaljuk az életterünket.
Lépésről lépésre. Nem nyugodhatunk. Totális, kulturális ellenforradalmat indítunk. Bensőleg újulunk meg, mert amíg mi magunk nem válunk méltóvá a keresztény Európa hordozására, addig nem indíthatunk támadást.


Ezúton ajánlunk egy blogot, 
amelyen a fentiekhez hasonló gondolatokat olvashat:

http://rekonkviszta.blogspot.hu/

Megjegyzések

 1. A szándék dicséretes, a reconquista az esetben is ha hangzás szerint irjuk: az
  araboktól visszafoglalt spanyol ill a visszavett spanyol területeket jelöli./ a középkorban/Jelenleg arabok által elfoglalt európai területről nem tudok,de a közeljövőben nem kizárt.
  A kersztény európát nemcsak a frankok védték, a magyaroknak is kiemelkedő és
  dicső tetteik voltak a muzulmánok ellen vivott harcokban,hogy csak egy nagyszerű hadvezért,kormányzót emlitsünk meg Hunyadi János személyében.
  A mohácsi csata fájdalmas és tragikus elvesztése a kersztény europa szégyene is mivel a magyar királyságot-bár sokfelöl kérte-sem pénzügyileg sem katonailag nem segitették,sőt a keresztény franciák a törökök szövetségesei voltak, és írott források szerint francia tüzérek is harcoltak a szultán seregében../ha igaz a francia király a szultán hübérese volt a kétország közti egyezmény szerint majd száz évig/Szégyen és gyalázat.
  De szabad legyen megjegyeznem, hogy az európai kereszténység ellen az eddigi
  legnagyobb vétséget a nagy francia forradalom követte el melynek hirhedett vezetői fennen hirdették:" hogy Isten halott"Ilyen következtetésre egy musz-
  lim sem jutott és nem is fog.
  Ugyancsak európai eredetű a szabadkőművesség is, melyeknek vezetői pl.a 30-31-32-33 fokozatú,/ismereteink szerint sátánisták/nagymesterek mind a kersztény vallás és a Vatikán esküdt ellenségei.A TITKOS SZERVEZET TAGJAI KÖZ-
  TÜNK VANNAK ÉS HITÉLETÜNKRE NAGYOBB VESZÉLYT JELENTENEK MINT A MUSZLIMOK.
  Meggyöződésem, hogy ismét mártirokra lenne szükség akik a keresztény hit védelmében feláldozzzák drága életüket.Ne a kapzsiság, a pénz és a hatalom továbbá a korlátlan élvhajhászás legyen a meghatározó motivációja az emberek
  egy meghatározott részének, különösen az un.pénzügyi elitnek,a láthatatlan
  háttér hatalom embereinek akik ma már néhány ezren több tulajdonnal és mérhetelenül nagy jövedelemmel rendelkeznek, mig a föld lakóinaktöbb mint fele összesen nem rendelkezik annyival mint a már emlitettek.EZ AZ ÁLLAPOT
  ISTEN ÉS EMBERISÉG ELLENES MELY ROBBANÁSHOZ,TRAGÉDIÁHOZ VEZET,KERESZTÉNY ÉS
  VALÁS ELLENES.EZ SÁTÁNI ÁLLAPOT!!
  Europa veszélyben van,védekezni képtelen vagy delegált vezetői és a brüsszeli
  idiótk nem is akarnak, az önmaga létét is tagadó háttér hatalom,a pénzvilág
  urainak stratégiai terveiben a forgatókönyv szerint rájuk testált részét hajtják végre, ha kell erőszakkal.E STRATÉGIA RÉSZE A KERESZTÉNY EGYHÁZAK
  LEGFÖBB VEZETŐJÉNEK,A RÓMAI PÁPÁNAK MEGKÖRNYÉKEZÉSE, AKI A HIT ÉS ERKÖLCSI
  KÉRDÉSEKET KIVÉVE,AZT NYILATKOZIK AMIT JÓNAK ÉS AZT TESZ AMIT HELYESNEK TART,
  A HIVŐK NEM KIS MEGRÖKÖNYÖDÉSÉRE.MENTSÉGE, HOGY ELŐÉLETE ÉS KORA SOKMINDERE
  MAGYARÁZATTAL SZOLGÁL.
  Mindezek ellenére és mindezeket sejtve-tudva legyünk jó kersztények, áldozatkész hivő emberek és hitünk legyen nagyobb,de sokkal nagyobb mint az ateista,materialista embereké akiknek a hite sok esetben nagyobb mint a hivőké, mivel ők szentül hiszik azt, HOGY A SEMMIBŐL LESZ MINDEN MÉG A VÉGTELEN VILÁGMINDENSÉG IS AZ ÉLETRŐL NEM IS BESZÉLVE!
  Legyünk jók ha tudunk jó keresztények!
  G.I.K

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A mohácsi csatában kaptunk segítséget több európai királyságból is, csak - mint kiderült - nem eleget. (Például angol íjászok is estek el Mohácsnál.

   Egyetértünk a francia forradalom és a forradalmak háttérszervezeteinek megítélésében.

   Spirituális megújulás nélkül sem a liberális rombolás, sem az idegenek beözönlése nem állítható meg. Köszönjük az észrevételeit!

   Törlés
 2. A szexuális normák felbomlása (vagy inkább felbomlasztása) a népesedést teljesen tönkreteszi.

  A liberálisok szerint a bevándorlás a megoldás a demográfiai válságra. Ha van rá megoldás akkor csakis a házaspárok áldozatvállalása és normális élete lehet. Ennek kell a megfelelő kereteket biztosítani.

  Nem fura, hogy pont ezt támadják a liberálisok?

  VálaszTörlés

Megjegyzés küldése