Öltsétek föl az Isten fegyverzetét

http://ellenforradalmar.blogspot.hu/2016/01/oltsetek-fol-az-isten-fegyverzetet.html
Akinek nincs páncélja egy csatában az meghal. Ideje megijedni és cselekedni. Az életünk egy metafizikai háború csatája, ahol vagy teljes fegyverzetben lépünk a harctérre, vagy darabokra fognak tépni minket.

"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat.

Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát." 

(Ef 6.11-17.)

Megjegyzések