Györgyök kellenek!

http://ellenforradalmar.blogspot.hu/2016/01/gyorgyok-kellenek.html#more
Fogalmazzunk finoman: Nem lehet bármiből várat építeni. Az ellenforradalmiság komolyan feltételez bizonyos emberi (konkrétabban: férfiúi) kvalitásokat. Nem elég elutasítani a hierarchia és az isteni rend elleni lázadást. Nem elég elutasítani a forradalmi őrültségeket. Egy sárkányt nem lehet megölni elutasításokkal! Györgyök kellenek!
 

Igen! Sárkányölők, igazi férfiak kellenek. Az ellenforradalom legfőbb támasza a férfias spiritualitás, amely rendre törekszik. Amely miként a templomos lovagok, képes egyszerre spirituális és fizikai háborút vívni és életet élni.

Clairvaux-i Szent Bernát így bíztatta a lovagokat: "Igen, új fajta lovagság ez, letűnt időknek ismeretlen. Két irányban folytat háborút szüntelenül: mind a hús és vér ellen, mind a levegőégben lakozó gonosz egy szellemi hadserege ellen. Amikor valaki úgy áll ellen erősen a test szerinti ellenségnek, hogy közben egyedül a testi erőre támaszkodik, azt nem tartanám említésre méltónak, lévén ez elég hétköznapi eset. És amikor a bűn és a démonok ellen folytatott háború szellemi erőket mozgósít bármily dicséretes is -, az sem jelentős, hiszen tele a világ szerzetesekkel. 

De amikor azt látjuk, hogy egy férfi mindkét fegyverrel erősen felövezve magát nemesen készül a harcra, ki ne tartaná azt csodálatra méltónak, annál is inkább, mivel ez eleddig ismeretlen volt? Lelkét a hit fegyvere védi, mint ahogy testét a páncél; félelmet nem ismerő lovag, minden oldalról biztosított. Dupla fegyverzettel vértezett, sem férfit, sem fegyvert nem fél."
A lovagság és Európa egyik legfőbb patrónusa és szimbóluma Szent György lovag a példa, amely az ellenforradalmárok előtt lebeg. Nincs olyan, hogy valaki akit Isten férfinak teremtett e minőségében nem törekszik a kibontakozásra de teljes értékű ellenforradalmár. Ilyen nem létezik. Ide Györgyök kellenek!

Lantoss-Kiss Antal is ezzel szólította meg korának fiataljait: "Több tudást! Több elvhűséget! Több hitet, istenbízást, — több mélyből táplálkozó katolikumot! Több férfit, több szentet, több világi apostolt! Szavalók helyébe cselekvőket! Gáncsolok helyébe lelkeseket! Gubbasztók helyébe szárnyalókat! Kétkedők helyébe bízni tudókat! Lemondok helyébe vállalkozókat! Lézengők helyébe munkaszeretőket! Puhányok helyébe Györgyöket!"

"Györgyök kellenek tehát! Férfiak kellenek, akik e téren is állják a harcot, nem ijednek meg a fegyelmezett élet férfit kívánó feladataitól, amelyek elől a nyálkás lelkű puhányok balgán megfutamodnak!" (Forrás: Vezérférfiúság)

 Velősy Elek "Sárkányölők kellenek!"-című verse juthat eszünkbe, amelynek sárkányairól a forradalmi világ ágensei és tendenciái jutnak eszünkbe:

„Sárkányok ma is élnek! — Élnek?
Terpeszkednek! hűvös hüllőtesttel...
Szájukból hétsingnyi láng lövell
És hét fejüknek minden tűzszeme
Mágikus erővel vonz és lenyűgöz.
Sárkányok élnek! Élnek: úgy igaz!


És dunyhák közt lágyult csordaemberekre,
Fúvó széltől óvott szibaritákra,
Harasztzörgéstől félve rebbenőkre
Rákényszerítik uraságuk jármát:
A gyáva bűnt, a jellemkorhadást...
S a szolgahad büszke rá, hogy szolga!


Gerinctelen, lúdbőrös népeken,
Molluszka-társadalomnak lomha városin
Sárkányok szednek vámot, vér-adót
És felhabzsolnak mindent, ami érő:
Erőt, becsületet, a „Nem”-nek mérését...
Vihetik! Hisz' nincsen ellenállás,
Csak bamba, farkcsóváló, talpnyaló alázat.
Nincsenek férfiak!

Sárkányok!

Györgyök!

Megjegyzések