A nép szava nem Isten szava

http://ellenforradalmar.blogspot.hu/2016/01/a-nep-szava-isten-szava.html
Mi ellenforradalmárok nem vagyunk demokraták. Nem hiszünk abban, hogy a nép uralmát kell megvalósítani, vagy a népszuverenitás előtt kellene fejet hajtani. Számunkra a liberális tömegdemokrácia egyáltalán nem egy pozitív csengésű kifejezés. 

Szerintünk még az úgynevezett "demokráciákban" sem érvényesül a nép csorbítatlan uralma, de erre törekedni sem kell, mert az eredmény csak káosz, lealjasulás és rombolás lenne. A nép azért nép, hogy ne uralkodjon. A tömegeket felmagasztaló demagógok nagy hangon hirdetik évszázadok óta, hogy "A nép szava Isten szava" ám ez nincs így. És a nép uralma sem Isten uralma. A demokrácia az a rendszer, amely Barabást választja Krisztus helyett.

A nép legyen végre nép

El kell oszlatnunk a nép egyszerű fiában azt az illúziót, hogy ő jogosult az uralkodásra, vagy alanyi jogon tisztelet illeti azért, mert történetesen tagja a népnek. Mondjuk csak a proletár szemébe az igazságot: Barátom, te nem uralkodsz, és ez így is van rendjén. Te legfeljebb elfogadsz egy olyan legitimációs elvet, ami rád hivatkozik minden logikus alap nélkül. De attól, hogy demokrata vagy és a kormányzat is demokratákból áll, a demokrácia nem fog létrejönni. 

Nincs demokrácia. A nép nem uralkodik soha. Mindig van egy megkülönböztethető elit, amely a többségben lévő vezetettekkel ellentétben az adott közösség életére nézve nagy befolyással bír. Ez mindig így volt és mindig így is lesz. Aki a hatalom és a tekintély után sóvárog annak nem elég szavazgatnia, tüntetnie, demokratikus badarságokkal foglalkoznia. Ezek népszerű dolgok, de nem vezetnek sehová. Ahhoz, hogy valaki egy elit részévé váljon le kell tennie valamit az asztalra. Nem elég a nép tagjának lennie. 

A nemesek véres háborúkban emelkedtek föl hőstetteikkel. Azért kellett fölemelkedniük, mert méltóak voltak a magasabb felelősség viselésére. Nem tartoztak a néphez többé. Arisztokraták, azaz kiválóak voltak. 
    
Ezt nem érti a mai demokrata aki, midőn szerencsecsillaga már leáldozóban van, már kígyót békát kiabál a jobboldalra: nem vagyunk igaz demokraták-mondja kétségbeesett haraggal. Fasiszták vagyunk-hörgi. Megtagadjuk a humanizmus értékeit-lihegi. Mi csak kacagunk. A baloldal megérthetné végre:
  • Nem kellene a társadalom alapvető értékeit relativizálni és módszeresen lejáratni! 
  • Nem kellene provokálni a jóérzésű, kulturált embereket szélsőséges baloldali propagandával!
  • Nem kellene kockáztatni az európai emberek biztonságát!
A "jobboldal" előretörése nem a jobboldal érdemeinek, hanem a baloldali kirakatdemokraták hanyatlásának köszönhető. Egyre többen látják be, hogy a nép szava nem Isten szava. Léteznek objektív értékek amelyekről nem a népnek kell döntenie. 
    
Demokrácia a nép ellen is!
    
A baloldaliak most persze abszurd módon egyetértenek velünk, ilyen még nem volt! Most már demokráciát akarnak a népakarat ellenében is! Migrációt azoknak az európai országoknak, amelyek nem kérnek belőle. Szinte érthetetlen, de van erre magyarázat: a baloldal demagóg, csak vezetni akarja a népet, a jobboldal pedig demofil, vagyis ténylegesen szereti is a népet.

Eléggé szereti ahhoz, hogy ne akarjon túlzott szabadságot adni neki, ami a vesztét okozná! 
      
Mert a nép szava nem Isten szava.Megjegyzések

Megjegyzés küldése