Petőfi a szélsőbaloldali agitátor

http://ellenforradalmar.blogspot.hu/2015/12/petofi-szelsobaloldali-agitator.html
Lunacsarszkij szovjet népbiztos megfogalmazása szerint Petőfi „saját korának bolsevikje volt”. A szélsőséges republikánus, költői hírnevével visszaélve szélsőbaloldali bolsevizmust előlegező eszméket terjesztett Magyarországon. Osztályharcos gyűlöletét többször is versbe öntötte, beismerte, hogy példaképei a francia forradalom terroristái. De adjunk is szót a költőnek! Néhány idézet következik magától Petőfi Sándortól:

„Évek óta csaknem kirekesztőleges olvasmányom, reggeli és esteli imádságom, mindennapi kenyerem a francia forradalom története, a világnak ez új evangélioma, melyben az emberiség második megváltója, a szabadság hirdeti igéit. Minden szavát, minden betűjét szívembe véstem, (…) és tomboltak és őrjöngtek bennem!”

„Ahol pap emel szót, Ott az igazság megfeszíttetik, Az igazság szörnyethal ott. (…) A papok nem emberek, de ördögök.”
Lamberg szivében kés, Latour nyakán kötél, s utánok több is jön talán, Hatalmas kezdesz lenni végre, nép! Ez mind igen jó, mind valóban szép, De még ezzel nem tettetek sokat –Akasszátok föl a királyokat! [...] Vagy nem tanúltad még meg, oh világ, Gyülölni méltóképen a királyt? Oh, hogyha szétönthetném köztetek Azt a szilaj veszett gyülöletet, Mitől keblem, mint a tenger, dagad! –Akasszátok föl a királyokat! Szivöknek minden porcikája rosz, Már anyja méhéből gazságot hoz, Vétek, gyalázat teljes élete, Szemétől a levegő fekete, S megromlik a föld, melyben elrohad [...] Mindenkinek barátság, kegyelem, Csak a királyoknak nem, sohasem! Lantom s kardom kezembül eldobom, A hóhérságot majd én folytatom, Ha kívülem rá ember nem akad – Akasszátok föl a királyokat!„A monarchia emberei nem hiszik vagy gátolni akarják a világszellem fejlődését, haladását, s ez istentagadás. Én ellenben hiszem, hogy fokonként fejlődik a világszellem… Most újra emeli a lábát, hogy egyet lépjen… a monarchiából a respublikába. Elébe álljak, hogy szemrehányó tekintetével megátkozzon és megsemmisítsen? Nem! Leborulok méltóságos színe előtt, fölkelek megáldva, belefogódzom szent palástjába, és követem dicsőséges nyomdokát.” 
        
„Egy vallás van a földön: szabadság! Aki mást vall, rettentőn lakol.”
  


„Ha majd minden rabszolga-nép Jármát megunva síkra lép Pirosló arccal és piros zászlókkal És a zászlókon eme szent jelszóval: Világszabadság! (…) S velök a zsarnokság megütközik: Ott essem el én”.
Ajánlott olvasmány:

Megjegyzések