Miben hiszünk?

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, Mennynek és Földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. 
          

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idők kezdete előtt, Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, Valóságos Isten a Valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a Mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadt az Írások szerint, fölment a Mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat és országának nem lesz vége. 

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dícsőitünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a Próféták szavával. Hiszek az egy, szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egykeresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.

Megjegyzések