A nemes élet lényege


"A tömegember soha nem hivatkozhatott rajta kívül eső dolgokra, hacsak a körülmények nem kényszerítették őt erre. Most, amikor nem kényszerítik a körülmények, az örök tömegember, hűen a maga természetes feltételeihez, felhagy minden appellációval s az élete urának érzi magát. A kiválasztott, vagy kitűnő ember viszont belső szükségét érzi, hogy valamely nálánál nagyobb, magasabb rendű normát, melynek szívesen szolgál, tűzzön maga elé. [...]
   
Az általános felfogással éppen ellenkezően, nem a tömeg, hanem éppen ez a kiváló ember él szolgaságban. Hitványnak érzi az életét, ha nem szolgálhat valami természetfelettinek. Éppen ezért e szolgálat szükségessége nem kényszer a számára. Ha valamiképpen elmulasztaná, nyugtalankodik és újabb, még nehezebb, még többet kívánó normákra talál, amelyek rabulejtsék. Ez, az élet mint fegyelem, – ez a nemes élet. – A nemességet a kívánalmak, a kötelességek, és nem a jogok teszik. Noblesse oblige. 
„Kedvünkre élni közönséges dolog: a nemes rendre és törvényre törekszik” (Goethe).
A nemesség előjoga tulajdonképen nem engedmény, vagy kedvezmény, hanem ellenkezőleg, hódítás. És megtartása, lényegileg, felteszi, hogy az, akit ez az előjog megillet, minden pillanatban kész lesz az új hódításra, ha ez szükségessé s ha maga a nemesség vitássá válnék." 
(José Ortega y Gasset: A tömegek lázadása)
Bővebben: http://ellenforradalom.blogspot.hu/2014/12/nemes-elet-es-kozonseges-elet.html

Megjegyzések