Kiáltvány


Az európai keresztény kultúrközösség elveszítette identitását, elveszítette hagyományát és spiritualitását. Most lázasan keresi ezt az identitást, mindenki önmeghatározásra törekszik. Vannak akik a korlátlan szabadság eszméjét követve tovább mélyítik azokat a sebeket amelyeket a forradalmak, elsősorban a a liberális francia forradalom és a bolsevik forradalom ejtettek kultúránkon. 

Nem kell beletörődnünk, hogy a forradalmárok szellemi örökösei folytassák azt az ámokfutást, amit a keresztény civilizáció ellen küzdő "felvilágosult" tömeggyilkos elődjeik megkezdtek. Velük ellentétben mi nem hiszünk az "egyenlőségben". Mert egyenlőség nincs. A tehetség szerinti kibontakozás lehetőségét, a meritokratikus és arisztokratikus hierarchiát akarjuk.

Ellenforradalmárok vagyunk, akiknek fontos a kulturális örökségünk megőrzése és gazdagítása. Számunkra a szabadság és a rend, a jog és a kötelesség szorosan összetartozó fogalmak. Célunk a morális hanyatlás ellenében tenni hazánk és Európa kulturális felemelkedéséért. Nem mondunk le erről az örökségről, erről az édes teherről. 

Nem képzeljük, hogy az "ellenforradalom" egy ideológia egy újabb "izmus"... 

Ez egy attitűd, egy életmód, vezérelv, stílus, látásmód, álláspont. Ez az a hozzáállás, amire az új generáció jobboldali fiataljainak valóban igénye van. Ez a '68-asok, a liberálisok, a kommunisták, a kultúrmarxista felforgatók végzete: az önállóan gondolkodó művelt ellenforradalmár, aki a politikai korrektséget csak megmosolyogja: a valóságban él, nem kerget utópikus lázálmokat. Az ellenforradalmár a kultúra védelmezője a forradalmi barbarizmussal szemben. A család, a házasság, a normális élet védelmezője a feminizmussal és az agresszív homoszexuális lobbival szemben. Nem eszméket képvisel, hanem a valóságot, a józan észt az őrülettel szemben. Ez az igazi jobboldaliság. Nem gyártunk utópiákat, nem festünk politikai víziókat. Mi egy nézőpontot kínálunk föl. Nem megyünk le a véleménypiacra, nem tartunk ideológiai átnevelést. Aki minket olvas, aki velünk együtt gondolkodik, érez és cselekszik az egyszerűen kompatibilisebb lesz a hagyománnyal és a jelennel. 

Nem ideológia. A valóság.

Az ellenforradalmárok feladata „egyszerűen az, hogy megvédjék a társadalmat és a rendezett közösség elveit. Ez nem látványos feladat, s teljesítése során nincs végső győzelem: sikereit inkább az elmékben és lelkekben aratja, mint a fórumokon. Véget nem érő munka, mindennapos teher. És így kell elvégezni, nap nap után.” (Molnár Tamás)

Csatlakozz az ellenforradalmárokhoz!