Aljas fegyverré váltak az emberi jogok
Az emberi jogok korunk hamis bálványai, amik többé nem szolgálják az embert, hanem már az embernek kell nekik szolgálnia. Az isteni törvényből és a természettörvényből is levezethető, valóban elidegeníthetetlen jogokat teljesen kiüresítették. A magzatok élethez való joga például kevéssé hatja meg azokat, akik lépten-nyomon emberi jogokra hivatkoznak. Az emberi jogok bálványait szolgáló posztmodern papság már rég nem hisz a saját vallásában, és cinikus módon politikai fegyverként használja az emberi jogok (nagyon is megkérdőjelezhető) univerzális felfogását. Jól titkolt hitehagyásukat mutatja, hogy egymás ellen játsszák ki az egyes emberi jogokat.

Meghasonlás

A bevándorlók szabad mozgáshoz való jogát (nonszensz) az európaiak szociális biztonsághoz való joga ellen, a homoszexuálisok állítólagosan házassághoz fűződő jogait (újabb nonszensz) a vallásszabadsággal szemben használják fegyverként. Amikor a mai liberális emberi jogokról beszél, csupán blöfföl: nem akarja senkinek az életét jobbá tenni, csupán azt akarja, hogy semmilyen társadalmi intézmény és érték se állhasson ellen a politikájának.

Az emberi jogi univerzalizmus túlburjánzott és már köszönőviszonyban sincs a közjóval. Az emberi jogokra való hivatkozás a politikában nem az emberek szabadságát biztosítja, hanem bizonyos agresszív kisebbségek romboló szándékait igazolja. Itt az idő, hogy leszámoljunk ezzel!

Unikornisok

Alasdair MacIntyre odáig megy, hogy kijelenti: „ilyen jogok márpedig nincsenek, valójában olyan típusú, mint a legjobb indokunk annak kijelentésére, hogy boszorkányok vagy unikornisok nincsenek. Nevezetesen: valamennyi arra irányuló próbálkozásunk kudarcba fulladt, hogy jó érvekkel szolgáljunk a létezésükbe vetett hithez. A természetes jogok tizennyolcadik századi védelmezői gyakran azt sugallják, hogy az ember ilyen jogokkal való rendelkezését deklaráló állítások maguktól értetődő igazságok. De mi tudjuk, hogy maguktól értetődő igazságok nincsenek.”

Tegyük csak fel a kérdést: Miből vezetik le emberi jogokat? A válasz: egészen konkrétan semmiből. Ha ezután érdeklődünk, rendre azt a választ kapjuk, hogy ezeknek nincs semmiféle forrása, mert ezek vitán felül állnak, magától értetődőek és mindenki által kötelezően elfogadandóak. Egyik sem igaz: az emberi jogok nem léteznek öröktől fogva, tértől és időtől függetlenül, hanem nagyon is konstruáltak. Ezek a konstrukciók emberi kezek alkotásai, amik a politikai gondolkodást egyre veszélyesebb vizekre kormányozzák.

Rántsuk le a földre ezeket a magasba emelt bálványokat és vegyük szemügyre őket alaposan. Valakik kifaragták őket. Emberi kezek alkotásai.

Az emberi jogok helyett vissza kell térnünk az erény klasszikus koncepciójához.

Colonel

Megjegyzések

 1. A helyzet *egyes* úgynevezett jogokkal az, hogy nem kérdőjelezheted meg őket egy vita során önellentmondás, belső ellentmondás nélkül. Pl a tulajdonjog ilyen. Ugyanis ahhoz, hogy megvitasd, hogy létezik-e tulajdonjog, előbb élned kellett a saját tulajdonhoz való jogoddal (tulajdonolnod kellett a saját testedet illetve azokat a jószágokat, amik életben tartották.)
  Tehát a tulajdonjogot pl érvényesnek kell elfogadnunk, mivel nem érvelhetünk önellentmondás, belső ellentmondás nélkül az érvényességük ellen.

  Viszont megint más kategória pl az egészségügyi ellátáshoz való úgynevezett jog. Az egészségügyi ellátás ugyanis szolgáltatás - valakinek szolgáltatnia kell. Tehát azt mondani, hogy jogod van az egészségügyi ellátáshoz annyit jelent, hogy neked jogod van más emberek idejéhez és energiájához, hogy neked más munkája jogalapon jár. Ez nem igazságos és nem egyetemes, tehát nem is lehet emberi jog.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Otto von Bismarck-féle nemzetállami társadalombiztosítás ezen eü-ellátáshoz való jogot kiterjesztette tudtommal a munkanélküliekre is, és ezen elvet de jure Magyarországon a rendszerváltás utáni időszak Gyurcsány-Bajnai kormánya és de facto Orbán Viktor kormánya rúgta föl. A szocializmus alatt mindvégig érvényben volt ezen társadalombiztosítási elv. Manapság ott tartunk a legújabb törvényi szabályozással, hogy kapásból fél év alatt főként 70.000 (tartós) munkanélkülinek szűnt meg a TAJ száma. Hozzá kell tenni, ahhoz sincs joga egy államnak, hogy visszamenőleges joghatállyal immár tíz éve sanyargatja a munkanélkülieket kamatos kamatokkal és pogromszerű NAV-végrehajtásokkal, burzsoázia ellehetetlenít olyan rétegeket, amelyek egy kis segítséggel a társadalom peremterületéről vissza lehetne hozni, ehelyett durva antiszociális terror van érvényben. A munkanélküliség nem alkalmas arra, hogy tb-tartalékképzési időszak legyen, ezért nem lehet munkanélkülieket terrorizálni és adósságspirálba hajtani, elvenni tőlük jogi erőszakkal ingóságukat és ingatlanjaikat, mert ez a burzsuj cél, ezt kell látni. A szociális rászorultság intervallumát kell kiterjeszteni, minimálbér alatt ne legyen tb fizetési kötelezettség valamint vagy vagy a szolgálati idő beszámítása a munkanélküliség esetére, így nem történhetne meg, hogy 20-25 év kvázi folyamatos befizetés után fél évvel ellátatlan marad bármelyik honfitársunk.

   Törlés
 2. Egy kérésem lenne az oldal készítői/jéhez:
  Személyes történetemmel nem untatom ön(öke)t, de minden bizonnyal ismerik a kifejezést: "fészbuk-terror".
  Cukorhegyi úr csapata nem csak a "túlzó" gondolatokat írtotta ki, hanem mindent, ami akár csak nem illik bele a gondolatvilágukba, vagy amelyről azt feltételezik, hogy nem ért velük egyet.
  De erről mindenki hallott már, így nem is untatom ezzel ön(öke)t.
  A kérés: sokunk és egyre több magyar anyanyelvű ember ezért áttántorgott a VK-ra. Viszont a meghatározó szellemi műhelyeknek, oldalaknak nincs VK elérhetősége. És oldaluk sincs... Biztosan attól félnek, hogy akkor "orosz-bérenceknek" fogják őket tartani.
  De kik? És ezek miatt a véleményvezérek miatt mindenki retteg és fortélyos félelem az úra médiában.
  Tehát, mi lenne, ha nyitnának egy VK oldalt?
  Egyre több ot a magyar és libbant pedig szinte nincs is. Öröm így ott az élet! :-D
  A fb-on megszoktam, hogy olvasom ön(öke)t.
  Kérem, próbálják ki ezt az ötletet is! Minden fb-üldözött egy újabb esély mindenkinek.
  Köszönöm, hogy elolvastak!
  Laudetur Iesus Christus! Szép napot kívánok!

  VálaszTörlés
 3. Az emberi jogok alapja mindig is a szükségletpiramis volt, nem véletlen, hogy a Tanácsköztársaságunk alkotmánya az emberi szabadság alappilléreit deklarálta elsőként, így a rokkant proletárok, árvák és özvegyek védelmét, valamint a munkanélküliek támogatását, ezenkívül a Tanácsköztársaság lakáspolitikája a lakhatást mint alapjogot értelmezte, alapjogok nélkül nincsen szabadság, mert előfeltétele - így a burzsuj-rendszerben a szólásszabadság semmit nem ér azok számára, akik a híd alatt vagy az utcán hálnak. Így az elszegényedő rétegeket ebben a rendszerben nem tekinthetjük szabadnak, jogfosztottságuk pedig szociáldarwinista jellegű társadalmi - kispolgári antiszociális fasizmus. Ez annyiból problémás, hogy az 1848-as Garibaldi és Mazzini féle felkelés például Rómában a koldusok és nincstelenek számára szintúgy egyházi ingatlanokat szociálizált, mint a Tanácsköztársaság pl a gyenge tüdejű proletárgyermekek intézetét hozta létre, egy híres iparmágnás volt tulajdonának területén a Svábhegyen vagy egy zsinagógát szocializáltak és a VII.kerületben a siketek egy szociális intézetét hozták létre.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  2. A szükségletpiramis-elve pl Maslow-féle pedig az, a célja, hogy az ember ha a fiziológiás sérülés nem éri nem kell fedél nélkül, koldusként tengődnie, akkor a társadalom egy olyan közeg lehet újra a számára, ahol egzisztenciálisan meg tudja valósítani az emberhez méltó életet és tehetségét és szorgalmát ki tudja bontakoztatni, a szocializmusban például nem volt sikertelen ember, abnormális az, hogy monopóliumok uralják a társadalmat és még abnormálisabb, hogy ezen monopóliumok miatt sokan szenvednek nyomort vagy akár ideológiai elnyomást.

   Törlés
  3. Nem rendelkezem teológiai vègzettsèggel , nem hiszem ugyanakkor , hogy ellenkeznék a katolikus tanìtàssal ,
   ès egyszerű logikàval vagy hittel ,
   bibliaismerettel ,
   cìm ès rang nèlkül ,úgy gondolom , hogy a kereszténysèg soha nem lehet azonos a fennàlló àllam / erőszakszervezet
   együttesèvel. Persze , törvènytisztelők a katolikusok , ezèrt az állam jogrendjèt tiszteletben tartjàk .
   Ugyanakkor nem felejthetik el , hogy ' Istennek kell inkàbb engedelmeskedni , mint az embereknek.
   Ezért úgy gondolom ,
   minden egyes ember visszasegìtèse a tàrsadalom aktìv , cselekvőkèpes pozíciójàba , ha valamilyen okból kudarcot kellett elviselnie , következik a krisztusi tanìtàsból.
   Ezenkìvül az egèsz tàrsadalom szempontjàból is
   ü d v ö s .

   Törlés

Megjegyzés küldése