Hasznunkra kell fordítani a populizmust
Tíz jelentős konzervatív gondolkodó, köztük Roger Scruton, Robert Spaemann és Lánczi András (bővebben: ITT, ITT és ITT) írta alá a párizsi nyilatkozatot, amelynek célja azoknak az európai értékeknek a deklarálása, amelyek ma, 2017-ben is megvédendőek és Európa megújulásának alapjául szolgálhatnak.

A nyilatkozat szerzői kontinensünk tradíciói iránti elkötelezettségüket hangsúlyozva kijelentették: Olyan politikai csoportosulások fenyegetik ma az igaz európaiság továbbélését, amelyek „a feltartóztathatatlan fejlődés babonájának álomvilágában élnek.” Ezek a forradalmárok teljesen elszakadtak a nemzetek és kultúrák valóságától és Európa keresztény gyökereit is tagadják. A szerzők egyetértenek abban, hogy az Európát fenyegető legnagyobb veszély nem az „orosz kalandorság” és nem is a muzulmán bevándorlás: Európát a liberalizmus utópizmusba hajló zsarnoksága fenyegeti.

„Európa nem a felvilágosodással kezdődött”

A szerzők nem leplezték elragadtatásukat, amikor Európa keresztény és klasszikus gyökereiről írtak. Leszögezték: „Európa nem a felvilágosodással kezdődött és oly szeretett otthonunk építése nem az Európai Unióban éri el csúcspontját.” Ha nem maradunk hűségesek tradícióinkhoz és a szabadság helyes felfogásához, akkor el fogjuk veszíteni az otthonunkat: Európát.

A ’68-as nemzedék az élet legalapvetőbb területein torzította el az emberek normáit és mióta ez megtörtént, a hamis szabadság eszméje uralkodik. „Kötelességük kimondani az igazat. – szögezték le az aláírók – A 68-as nemzedék rombolt, de nem épített. Légüres teret hozott létre, amelyet a társasági honlapok, az olcsó utazás és a pornográfia tölt be.” Ez az üresség kulturális dekadenciába fullad.

Házasság és család

A konzervatívok számára a család intézményének tisztelete alapvetőbb még az államénál is. Erről mi is írtunk már (ITT) és a párizsi találkozó résztvevői is fontosnak tartották ezt leszögezni. Normális családok nélkül összeomlik a társadalom.A szerzők hitet tettek a házasság és a család intézménye mellett, ami felfogásuk szerint a nők és férfiak közti harmónia alapja. Kijelentették: „a legalapvetőbb társadalmi szerepe egy embernek apává vagy anyává válni.” Illetve: „Az a társadalom, amely közömbösen szemléli a gyerekvállalást, halálra van ítélve.

Az európai elitek felelősségére is rámutat a dokumentum: miközben a multikulturalizmus liberális prófétái meg vannak győződve a felvilágosodott, európai civilizáció felsőbbrendűségéről, a nagy nyilvánosság előtt ezt nem vallják be és a kultúrák egyenlőségéről beszélnek. Azt hiszik, hogy a bevándorlók tömegeit gyorsan asszimilálni fogják azok a társadalmak, amiknek az életképességét éppen az ő eszméik kezdték és kezdik ki.Az a tév-Európa amit építenek, törékeny és nem képes megvédeni magát – állítják a szerzők, majd hozzáteszik: Az egyetemeken zajló csendes kulturális háborúnak óriási jelentősége van abban, hogy a bukásra ítélt tév-Európa liberális dogmái megmerevedtek és egy politikai vallás sajátosságait öltötték magukra. Ez a vallás a kulturális relativizmus jegyében egyet jelent a saját örökségünk elutasításával és saját magunk megtagadásával. A nyilatkozat szembehelyezkedik ezzel:

„Egyetemeink azonban igen gyakran hagyják cserben kulturális örökségünket. Meg kell reformálnunk a tanterveket, hogy közös kultúránk továbbadását szolgálják, ne pedig az önmegtagadás kultúrájára neveljék a fiatalságot.”

Ennek a politikai valláspótléknak véget kell vetni – szögezik le. „Nem szabad tovább haladnunk ezen az úton. Le kell ráznunk tév-Európa zsarnokságát. Igenis van alternatíva.” – írják.

Alternatíva

Az alternatíva pedig a közéleti kultúra szabadságának helyreállítása a liberális fősodorral szemben, a nemzeti egység és szolidaritás megerősítése a multikulturalizmussal szemben, az erkölcs és az erények szem előtt tartása, a társadalmi hierarchia igenlése a relativizmus zsarnokságával szemben.Aki a fenti értékeket hangsúlyozza ma a politikában, az azonnal megkapja a „populista” bélyeget, hiszen a liberális elitek egész Európában attól tartanak, hogy a közhangulat lassan forradalmi utópiájuk ellen fordul. A konzervatív gondolkodók szerint a populizmust a hasznunkra kell fordítani Európa érdekében – így lehet megalapozni az igazi Európa jövőjét.

A multikulturalizmus utópia

Végezetül minden olvasót az európai jövő védelmére szólít a nyilatkozat: „Most arra kérjük az európaiakat, hogy velünk együtt utasítsák el a határok nélküli multikulturális világ utópikus délibábját. Joggal szeretjük szülőföldünket és arra törekszünk, hogy mindazt a nemes hagyatékot, amelyet magunk is örököltük, továbbadjuk gyermekeiknek. Európaiak lévén közös örökségünk is van, ez pedig azt követeli tőlünk, hogy békében éljünk együtt a nemzetek Európájában. Újítsuk meg a nemzeti szuverenitást, állítsuk helyre közös felelősségünket Európa jövőjéért.

_________________________________________________________________________________
     
A nyilatkozat, amelynek teljes szövege ITT olvasható, minden hibája ellenére is sokat jelent nekünk ellenforradalmároknak, hiszen az aláírók számunkra is fontos és nemzetközi elismertségnek örvendő színvonalas gondolkodók és a párizsi találkozójuk nyomán született nyilatkozat a kulturális ellenforradalom folyamatának egyik útjelzője.

Colonel

Megjegyzések

 1. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 2. Nagyon jó a nyilatkozat. Érdemes elolvasni a teljes változatot is.
  Lánczi az oktatás terén megfogalmazottakat át is ültethetné a gyakorlatba, óriási szükség van az egyetemeken minőség-elvű oktatásra.

  VálaszTörlés
 3. dewalt titanium drill bit set | TITanium-arts
  TITanium-arts.com is a member of TITON. We develop a wide range of used ford fusion titanium the cutting edge tools and titanium bolts cutting ridge wallet titanium tools available titanium bolts to our customers worldwide. 포커 고수

  VálaszTörlés

Megjegyzés küldése