Lehetsz Mihály vagy Lucifer - középút nincs
Az ember szinte ösztönösen törekszik a teljességre, amelynek a hiányát állandóan tapasztalja. Ha állhatatosan törekszünk a jóra, akkor zavar bennünket a rossz jelenléte az életünkben. Ha kitartóan törekszünk a rosszra, akkor a jó frusztrál minket. Ez utóbbival magyarázható a forradalmárok gyűlölete, amivel a nemes és tiszta dolgok elpusztítására törnek. 

Aki romlott, de nincs meg benne az alázat, hogy szembe nézzen a bűneivel és Isten irgalmáért folyamodjon az csak a lázadás útjára léphet. Nincs harmadik út. Vagy alárendeljük az életünket a Szentnek vagy mindent alárendelünk az önzésünknek és a gőgünknek. Végső soron ez a különbség a forradalmár és az ellenforradalmár között. Minden politikai attitűd is ebből vezethető le.

Kétféle ember van

Van, aki minden nap azzal kel fel, hogy szolgálni akar. Valami magasabb rendűért akarja áldozni az idejét, figyelmét, energiáját. Felismeri, hogy nem egyedül ő létezik, nem ő a világ közepe, vannak fontosabb dolgok is, mint a személyes kényelme. Ez az ember egy nálánál nagyobb ügynek szenteli magát és nem az önmegvalósításához keres ideológiai brandet. Világnézete nem önigazolás.

A forradalmár csakis "önmagát" akarja megvalósítani és nem akar szolgálni senkinek. Vele ellentétben az ellenforradalmár tudja, hogy egyedül Isten szabad, ezért az igazi szabadságot csak az ő tervének megvalósulásába bekapcsolódva lehet elérni. Ortega így fogalmazta meg a különbséget:

"Az általános felfogással éppen ellenkezően, nem a tömeg, hanem éppen ez a kiváló ember él szolgaságban. Hitványnak érzi az életét, ha nem szolgálhat valami természetfelettinek. Éppen ezért e szolgálat szükségessége nem kényszer a számára. Ha valamiképpen elmulasztaná, nyugtalankodik és újabb, még nehezebb, még többet kívánó normákra talál, amelyek rabulejtsék. Ez, az élet mint fegyelem, – ez a nemes élet."

Lucifer lázadása egy felkiáltás volt: Non serviam! (Nem szolgálok!) Szent Mihály arkangyal így felelt erre: Serviam! (Szolgálok!) Minden egyetlen árva szón múlik, az akarat tiszta megnyilvánulásán.

Gőg vagy üdvös istenfélelem.
Lázadás vagy szolgálat.
Önbálványozás vagy szentség.
Forradalom vagy ellenforradalom.
Kárhozat vagy üdvösség.

Törekedjünk a jóra.

Colonel

Megjegyzések

  1. Köszönöm! Velős írás.

    VálaszTörlés
  2. A szolgálatkész embert már a tekintetéről fel lehet ismerni. Az látszik az emberen, ha saját magán kívül valami felsőbb tekintélyt is elismer és ahhoz igazítja az életét. Főleg, ha az egész életét a legmagasabbra irányítja, amire csak lehet.

    VálaszTörlés

Megjegyzés küldése