10 ok, ami miatt a „melegházasság” veszélyes a társadalomra

1. A „melegházasság” nem házasság

Attól, mert valamit házasságnak hívunk még nem lesz az. A házasság mindig is férfi és nő szövetségét jelentette, amely természete szerint a gyermekek nemzésére, nevelésére valamint a házastársak egységére és jólétére rendeltetett.

Az úgynevezett „melegházasság” népszerűsítői valami teljesen mást kínálnak. Egy egységet két férfi vagy két nő között. Ez tagadja a magától értetődő biológiai, pszichológiai és fiziológiai különbségeket a két nem között, amelyek révén kölcsönösen kiegészítik egymást a házasságban. Tagadják továbbá a házasság egyik elsődleges célját: az emberi nem fennmaradását és a gyerekek nevelését. Két teljesen különböző dolgot nem vehetünk egy kalap alá.

2. A „melegházasság” a természetjogba ütközik

A házasság nem csak egy kapcsolat emberi lények között. Az emberi természetben gyökerezik, ezért a természetjog által meghatározott. Bármilyen helyzet, ami intézményesült formában meghiúsítja a szexuális aktus alapvető célját, az a természetjogba ütközik és az erkölcs objektív normáit sérti.

Mivel a természetes erkölcsi törvény az emberi természetben gyökerezik, egyetemes és megváltoztathatatlan. Ez egységesen vonatkozik az egész emberi nemre. Parancsol és tilt, mindig és mindenhol. Szent Pál azt tanítja a rómaiakhoz írt levélben, hogy a természetes erkölcsi törvény minden ember szívébe van írva. (Róm. 2.14-15)

3. A „melegházasság” mindig megtagadja a gyermektől 
vagy az édesapát vagy az édesanyát

A gyermek alapvető érdeke, hogy legyen édesapja és az édesanyja. Ezt az alapvető szabályt támasztja alá az a rengeteg nehézség, amellyel azok a gyermekek szembesülnek, akik árván nőnek föl, esetleg egyedülálló szülő, rokon vagy nevelőszülő neveli őket.

Ez a szerencsétlen helyzet intő jelként szolgál azonos nemű „szülők” által felnevelt gyermekek számára. Egy melegházasságba kényszerült gyerek mindig nélkülözi az édesanyja vagy az édesapja közelségét. Szükségképpen egy olyan fél neveli, aki nincs vele vérségi kapcsolatban. Meg van fosztva vagy az édesanya vagy az édesapa példájától. A „melegházasság” a gyerek legalapvetőbb érdekét hagyja figyelmen kívül.

4. A „melegházasság” szentesíti és támogatja 
a homoszexuális életstílust

Az új „család”-fogalom nevében a „melegházasság” nemcsak a homoszexuális kapcsolatokat szentesíti, hanem az egész homoszexuális életstílust, annak biszexuális és transzgender változataival együtt.

A polgárjogi törvények a társadalmi élet szabályait alapozzák meg. Nagyon fontos– néha döntő - szerepet játszanak az emberi gondolkodásmód és viselkedés befolyásolásában. Külsőleg formálják a társadalmi életet, de meghatározzák mindannyiunk percepcióit és viselkedésformáinak alakulását. A melegházasság jogi elismerése szükségképpen elhomályosít bizonyos alapvető erkölcsi értékeket. Lefokozza a hagyományos házasságot és meggyengíti a közerkölcsöt.

5. A „melegházasság” erkölcsi rosszat tesz polgárjoggá

A homoszexuális aktivisták állítása szerint a „melegházasság” egy polgárjogi kérdés, ami hasonló a ’60-as évek [amerikai] faji egyenjogúságért folytatott küzdelmeihez. Ez az állítás hamis. Először is a nem és a rassz két lényegileg különböző realitás. Egy házasulandó férfi és nő különböző jellegzetességekkel bír: elképzelhető, hogy különböző származásúak, lehet, hogy egyikük gazdag, másikuk szegény, az egyikük magas, másikuk alacsony. Ezek közül egyik tényező sem akadálya a házasságnak. A két egyén ettől függetlenül nő és férfi, így megfelelnek a természet adta feltételeknek.

A melegházasság viszont szemben áll a természettel. Két azonos nemű, függetlenül származásától, vagyoni helyzetétől, alkatától, műveltségétől sosem lesz képes a házasságra a leküzdhetetlen biológiai akadályok miatt. Másrészt az örökölt és megváltoztathatatlan származás nem hasonlítható össze egy nem genetikus és megváltoztatható viselkedéssel. Egyszerűen nem feleltethető meg a különböző származású férfi és nő házassága és két azonos nemű házasságának.

6. A „melegházasság” nem alkot családot, 
csak egy terméketlen kapcsolatot hoz létre

A hagyományos család általában annyira termékeny, hogy akik ennek gátat akarnak szabni, azoknak a természetbe beavatkozva fogamzásgátlót kell alkalmazniuk. A természetnek megfelelő házasság családot képez. Ezzel ellentétben a „melegházasság” lényegileg steril. Ha az úgynevezett „házastársak” gyereket szeretnének, meg kell kerülniük a természet rendjét egy drága és mesterséges eszközzel vagy béranyát kell alkalmazniuk. Az alapvető irányultsága ennek a kapcsolatnak nem a családteremtés. Ezért nem hívhatjuk az azonos neműek kapcsolatát házasságnak és nem biztosíthatjuk ugyanazokat az előnyöket számára, amikben az igazi házasság részesül.

7. A „melegházasság” visszaveti az állam 
házasságot támogató törekvését
    
Az egyik fő ok, amiért az állam a házasságot számos támogatásban részesíti az, hogy természeténél és megalkotottságánál fogva garantálja a normális feltételeket egy stabil, szerető és morális légkörhöz, ami segíti a gyermeknevelést. Biztosítja továbbá a szülők kölcsönös elköteleződését.

Ez hozzájárul a nemzet fennmaradásához és erősíti a társadalmat - ami létérdeke az államnak. A „melegházasság” nem biztosítja ezeket a feltételeket. Elsődleges célja – tárgyilagosan szólva – két egyén személyes kielégülése egy természeténél fogva steril kapcsolatban. Ezért nem formálhat jogot arra az állami védelemre, ami a valódi házasságnak jár.
    
8. A „melegházasság” rákényszeríti magát az egész társadalomra

A melegházasság legalizálása esetén az állam hivatalos és aktív támogatóvá válik. Kötelezi a köztisztviselőit, hogy vegyenek részt ebben az új polgári ceremóniában. Elrendeli, hogy ennek elfogadására tanítsák az állami iskolák diákjait. Szankcionálja azokat az állami alkalmazottakat, akik nemtetszésüket fejezik ki.

A gyerekek ki vannak szolgáltatva a magánszférába behatoló új moralitásnak. Az esküvőszervezéssel foglalkozó cégek arra kényszerülnek, hogy szolgáltatásaikat kiterjesszék az azonos neműek „esküvőire” is. A bérbeadóknak pedig el kell fogadniuk a homoszexuális párokat bérlőnek.

Az állam elvárja a keresztényektől és minden jószándékú embertől, hogy árulja el saját lelkiismeretét azzal, hogy szemet huny, hallgat arról, hogy ez egy támadás a természetes rend és a keresztény erkölcs ellen.

9. A „melegházasság” a szexuális forradalom trójai falova

A ’60-as években a társadalom elképesztő nyomás alá került. Mindenféle erkölcstelen szexuális kapcsolatot próbáltak meg elfogadtatni. Ma egy új szexuális forradalomnak vagyunk szemtanúi, amelyben a társadalom torkán a szodómiát és a „melegházasságot” akarják lenyomni.

Ha a „melegházasság” általánosan elfogadottá válik, mint a szexuális szabadság egy következő lépcsőfoka, akkor milyen logikai érvrendszer használható a következő lépések (vérfertőzés, pedofília, bestialitás és más természetellenes viselkedésformák) megállítására? Egyes „avant garde” szubkultúrák szélsőséges képviselői, már hasonló aberrációkat pártfogolnak.

Egy amerikai homoszexuális aktivista, Paul Warner ezt írta: „A melegmozgalom – akár tudomásul vesszük akár nem –, nem polgárjogi mozgalom és nem is egy szexuális felszabadítási mozgalom, hanem egy morális forradalom, amelynek célja az emberek homoszexuálitásról alkotott véleményének átformálása.”

10. A „melegházasság” kivívja Isten haragját

Ez a legfőbb ok. Ha valaki megsérti az Isten alkotta morális rendet, akkor bűnt követ el és megbántja Őt. A „melegházasság” éppen ezt teszi. Ennélfogva minden hívőnek ellen kell állnia. A házasság nem az állam találmánya. Ezt Isten hozta létre a paradicsomban ősszüleink, Ádám és Éva számára. Ahogy a Teremtés Könyvében olvassuk:

„Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá.” (Ter 1.28-29)

Ugyanezt tanította Megváltó Urunk Jézus Krisztus: „Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek.” (Márk 10.6-8) A teremtés könyve azt is megtanítja, hogyan büntette Isten Szodomát és Gomorrát a homoszexualitás bűne miatt: „Akkor Isten kén- és tűzesőt bocsátott az égből Szodomára és Gomorrára. Így pusztította el ezeket a városokat, az egész vidéket, a városok minden lakóját és a mező egész növényzetét.” (Ter 19.24-25)

Forrás:

Megjegyzések

 1. Szilvay Gergely könyve (A melegházasságról - Kritika a klasszikus gondolkodás fényében) elég hosszan, de precízen végigveszi a melegházasság melletti érveket és megcáfolja őket. Az ő érvelése a szekuláris logikának is teljesen megfelel, természetjogi alapú. Érdemes lenne feldolgozni itt is valamilyen formában.

  VálaszTörlés
 2. A 8-as pont utolsó mondata összefoglalja miért nem fogadhatjuk el ezt a fajta aberrációt [sem]: <>

  Tehát itt arról van szó, hogy ahhoz, hogy más bűnben élhessen minekünk kell bűnben élnünk. Namármost: itt épp a toleranciáról van szó. Nekem tolerálni kellene őket, de akkor engem ki fog tolerálni? Az, hogy én bűnben éljek az rendben, csak hogy más kielégüljön?

  Ez elvtelen és nem egyenlő! A blog brilliáns. Csak igy tovább.

  VálaszTörlés
 3. az ember, ösztöneinek köszönhetően, természetéből adandóan undorodik, rosszul lesz a homoszexualitás és más természetellenes aberrációk láttára. minden normális ember így érez ha ily gyomorforgató fertelemmel szembesül. ezt csak úgy küszöbölhetik ki a buziaktivisták, ha a gyermekeket kicsi koruktól kezdve arra nevelik hogy elfogadják a beteges hajlamokat, ezzel mérgezve elméjüket és egészséges mentális, szexuális fejlődésüket.

  VálaszTörlés
 4. A házasság megpecsételése az együttélésnek,nem értem miért ne dönthetnének el bárki,hogy kivel akar?? Ami a hálószobában történik az pedig csak a jelenlévők dolga.sok heteroszexuális sokkal perverzebb,. Engem nem zavarnak,élje mindenki az életét úgy ahogy. Jónak látja .elszámolással csak magának tartozik. Ha elrontja az életét csak magát okozhatja,de ha nekik így jó,akkor egészségükre

  VálaszTörlés
 5. Kicsi ellenforradalmár,nem kéne neked elmenni egy szexológushoz, vagy pszichiáterhez, hogy végre helyretegye a szexuál- identitás problémáidat? A látens e vagy! Ez egy idő után nehézkessé fogja tenni a hétköznapi életed, időben meg kéne oldani a problémáidat!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ezt a fegyvert minden meleg beveti. Nagyon szánalmas mindig ezzel az "identitás" kérdéssel előhozakodni. A taktika már nagyon régi és ismerős: ..és mondá néki a sátán: ha Isten fia vagy.. Szóval az identitás nem lesz gyengébb, ha másolod a sátánt, csak kiderül, hogy kihez tartozol valójában. Gyümölcséről ismerni meg a fát.

   Törlés
  2. Üdv a látens heteróknak! Jobbulást. :D :D

   Törlés
 6. A 10. pont nem lehet igaz, mivel nincs isten. Még Isten sincs.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem tudom, csak ez tűnik valószínűbbnek. Mert csak adott volna már valami életjelet, ha létezik, nem?

   Törlés
  2. Te létezel, ez nem elég bizonyíték? A világ is létezik körülötted, a semmiből keletkezett csak úgy?

   Törlés
  3. Az, hogy létezem, a szüleimnek köszönhető. A világ keletkezésének titkához a tudomány egyre közelebb kerül, de annál abszurdabbat, mint hogy egy ismeretlen lény csak úgy "megteremtette", nehéz elképzelni.

   Törlés

 7. Kitűnő cikk,-de a szerző elfelejtette megemlíteni Szodoma és Gomora elpusztításának másik,-és még fontosabb okát ! Az pedig az állatokkal való közösülés,aminél már csak a halottakkal való közösülés/nekrofília/ van lennebb. A pszichopatológiában/pszichiátriában/ pont Szodoma városáról nevezték el az állatokkal való közösülést szodómiának !

  VálaszTörlés
 8. Aki ezt a bizonyságot ma olvassa, meg kell ünnepelnie velem és családommal, mert mindenki viccként kezdett el néhány embernek, és mások azt mondták, hogy lehetetlen. A nevem jamie yannick és én vagyok az Amszterdamból, de a feleségemmel Chicago USA-ba költözöm. Boldogan házas vagyok két gyermekkel és egy gyönyörű feleséggel. Valami szörnyű történt a családomkal, elvesztettem a munkámat, és a feleségem elhagyta a házamat, mert nem tudtam jól vigyázni magamra és a családra. őt és gyermekeimet abban az időben. Kilenc évig nem sikerült feleségem támogatni, hogy gondoskodjak a gyerekekről. Megpróbálok egy tesztüzenetet küldeni a feleségemnek, de ő megállítja, hogy beszéljek vele. Megpróbálok beszélni barátjával és családjával, de még mindig tudom, hogy valaki segíthet nekem, és később elküldtem a kérést olyan sok cégnek, de még mindig ne hívj, amíg egy hűséges nap meg nem érkezik, hogy soha nem fogom elfelejteni az életemben . Amikor találkoztam egy régi barátommal, akivel minden nehézséget megmagyaráztam, és egy nagyszerű emberről beszélt, aki segített neki, hogy jó munkát vállaljon a Coca cola cégnél, és elmondta nekem, hogy ez a bűbáj, de én vagyok olyan személy, aki soha nem hisz a varázslatban, de úgy döntöttem, hogy megpróbálom, és Drosagiede utasított engem, és megmutatta nekem, mit tegyek az ebéd három napján a varázslat. Kövesem az utasításokat, és megteszem, amit kért, hogy jól tegyek. Drosagiede győződjön meg róla, hogy minden jól ment, és a feleségem újra látni fog a Drosagiede csodálatos munkája után. A feleségem ismeretlen számmal hív engem, és bocsánatot kért, és elmondta, hogy tényleg hiányzik nekem, és a gyerekeink és a feleségem hazajön. Két nap elteltével egy olyan céget küldtem, amelyet megkértem, most már az Egyesült Államokban a példamutató cégvezető vagyok. Azt tanácsolom, hogy ha bármilyen problémája van, küldjön egy üzenetet erre az e-mailre: doctorosagiede75@gmail.com vagy whatsapp +2349014523836 és megkapja a legjobb eredményt. Fogadd el magadnak a dolgokat, és elveszik tőled. A legjobbakat.

  VálaszTörlés
 9. Soha nem láttam vagy hallottam olyan emberektől, mint Dr Idialu. Dr Idialu emberi alakú Isten, az emberek a földi Istennek hívják. A férjem mindig csal, és minden alkalommal, amikor azt mondom neki, hogy hagyja abba a csalást, bosszant és fenyeget, hogy elhagyja a házat, hónapokig folytatja a csalást, mert hazaviszi a másik nőt, amikor nem vagyok ott. Annyira szerettem őt, és nem akartam elveszíteni, de nagy meglepetésemre egy nap visszatértem a munkájából, és rájöttem, hogy elfoglalja a dolgát, és elment a többi nőhez. Sírtam és sokáig egyedül maradtam, amíg az irodámban lévő barátom elmondta nekem, hogy Dr. Idialu hogyan segített neki visszahozni a férjét 6 éves válás után, ezért azonnal kapcsolatba léptem Idialu doktorral a WhatsAppon keresztül, elmondtam neki a helyzetet, és azt mondta nekem. : Segít nekem, és a férjem visszatér, és térdre könyörög 12-16 órán belül. Mindent megtettem, amit Idialu orvos elmondott, és nagy örömömre 13 órán belül történt, pontosan úgy, ahogy Idialu orvos mondta. A férjem visszajött hozzám, és térdre esett, sírt és könyörgött, hogy bocsásson meg neki. Kell segítség? Vegye fel a kapcsolatot Idialu orvossal e-mailben: doctoridialuspellcaster@gmail.com vagy a WhatsAppon: +2348118448718

  VálaszTörlés
 10. Moj mož je varal z mojo prijateljico, preselil se je k drugi ženski. Moj mož, ki ne bi mogel brez mene zdaj ne želi videti mene. Tako sem vesel, da sem dobil moj ljubek mož nazaj, ko sem bil scammed dvakrat ponaredek urok caster, ampak se zahvaljujem Bogu, da dr Lomi pomagal pripeljati nazaj moj mož brez odlašanja brez kakršne koli oblike prevara dejavnosti. Obrnite se na tega Boga poslal urok caster na njegovo WhatsApp številko;+2349034287285 Ali Email; LOMIULTIMATETEMPLE@GMAIL.COM obljubim, da vam bo pomagal rešiti vaš odnos problem, njegove besede so prepričani!

  VálaszTörlés

Megjegyzés küldése