Már a fény is szexista?

http://ellenforradalmar.blogspot.hu/2017/01/mar-feny-is-szexista.html
"Luce Irigaray hírhedtté vált kijelentése szerint az einsteini E=mc2 egyenlet szexista egyenlet, mivel a tudós a fénysebességet előnyben részesítette más sebességekkel szemben, pusztán azért, mert az a leggyorsabb. Ez pedig így szexizmus, azaz indokolatlan és tarthatatlan megkülönböztetés, amelyet a férfi és a nő közti alá-, illetve fölérendeltségre visszavezethető gondolkodásmód táplál. 

 [Lánczi András írásából]

Minden a biológiai nemek (szex) vagy társadalmi nemek (gender) közti ellentétből vagy megkülönböztetésből vezethető le, a szexista gondolkodásmód legfőbb jellemzője, hogy meghatározott hierarchiában fogja föl a világ dolgait, mintha azok eleve elrendeltek vagy természettől fogva adottak volnának. Márpedig sok gender típusú gondolkodó számára éppen a „természet” és főként a „természetes” fogalma a vörös posztó, mert számára semmi sem adott, csak azzá lesz a társadalmi konvenciók szerint, míg mások éppen a természetre hivatkoznak érvelésükben." [...]


"A kiindulópont a fit és a nascitur között latin nyelvi megkülönböztetés, mely szerint egy dolog a világon vagy „lesz” (fit), azaz kialakul, azzá válik, vagy annak „születik” (nascitur). Nem nehéz felfedezni, hogy a „natura” (világra jönni, megszületni), a természet szavunk mit fejez ki: azt, amit készen kapunk, aminek a lényegét nincs módunk megváltoztatni. Kivéve Istent, aki a végső alkotó vagy szülője mindennek. 

Innen vezethető le a természeti törvény fogalma is, eszerint a természeti törvény értelem és végtelen szervező hatalom, amely az univerzumban található létezők változásának irányt szab, és hallgatólagosan fenn is tartja őket. Akik amellett érvelnek, hogy minden „lesz”, vagyis a születés mellékes és nem döntő körülmény, azok – többnyire – kétségbe fogják vonni, hogy a dolgoknak lényegük vagy szubsztanciájuk van, továbbá bármilyen olyan tulajdonságuk, amely ne volna megváltoztatható." [...]


"Harvey C. Mansfield, akit a legkevésbé sem lehet feminista szerzőnek tekinteni, legutóbbi könyvében – Manliness (Férfiasság) – abból indul ki, hogy az emberek „nem-semleges társadalomban élnek”, amin azt érti, hogy a nők egyenjogúak a férfiakkal, a nyelvhasználat kényesen ügyel a nemi semlegesség fenntartására, a nők függetlenek a döntéseikben, ami azt is jelenti, hogy függetlenek a férjüktől és gyerekeiktől, tehát a patriarchális család megszűnőben van, a szexuális zaklatást szigorúan megtorolja az állam. 

De vajon ez azt jelenti, hogy a férfiasság mint erény megszűnt? Mansfield szintén sokféleképpen és fontos módon alkalmazza a természet és természetesség fogalmát. A könyv indexe szerint a következő szóösszetételekben fordul elő a természet fogalma: természetes rend, forma, kiválogatódás, különbségek, ösztön, karakter, gyengeség, állapot, hajlam, kapcsolat, akadályok, jóság, illetve természetjog, természettudomány. A filozófus szerint természetességen ma spontaneitást, spontán hajlamot értünk.

A férfiasság, amelyet régiesség és gyanú övez, Mansfield szerint ugyanolyan erény, mint volt régen. Mert mit is jelent a férfiasság? Erények és tulajdonságok sokaságát, amelyek látszólag sértik a nem-semleges társadalmi konvenciókat. De ettől még létezik."

 Forrás: Lánczi András: 

Megjegyzések

 1. Az ellenforradalmár a természetet veszi alapul (vagyis a Teremtő akaratát), a forradalmár pedig pontosan ez ellen lázad és ezt próbálja aláásni. Ezért akarták megváltoztatni a vörösök a folyók irányát, ezért akartak új embert, földi paradicsomot. Csak mostanra még merészebb konzekvenciáit vonták le az eredeti marxista gondolataiknak és így jutottunk el a kultúrmarxizmusig.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Így van. A kultúrmarxizmus a marxista alapelvek kiterjesztését jelenti a kultúra területeire. Például a kizsákmányoló-kizsákmányolt viszonyt rávetítik a férfi és nő kapcsolatára vagy nyelvi elnyomásról beszélnek.

   Az antifasiszta retorika eközben a régi. A kontinuitást egyesek még csak leplezni sem próbálják.

   Törlés

Megjegyzés küldése