Jose Sanchez del Rio - Krisztus Király bajnoka

Ifjú hősünk viharos időkben élt. Mikor Mexikó szocialista kormánya véres háborút indított az Egyház ellen, buzgó katolikusok (cristerók) keltek Krisztus Király védelmére. Hősies ellenállásuk, a Cristiada 1926-ban indult.


Háttér

Az 1917-es (velejéig szocialista) mexikói alkotmány indította útjára ezt a szörnyű konfliktust.  Szigorú állami ellenőrzés alá vonva az Egyházat: szabályozta az igehirdetést, államonként meghatározta a papok maximális számát. Megszabta a miselátogatást, a keresztelőket, házasságokat, szentségeket és az egyházi adót. Még a harangozást is korlátozta. Sőt az igazságtalan törvények az ellenszegülésen kapott papokat száműzetéssel vagy halállal szankcionálták.

Ebben az időben Venestiano Carranza elnök nem léptette azonnal hatályba a katolikusellenes törvényeket, ehelyett időleges toleranciát mutatott. Azonban 1920-ban Plutarco Elías Calles került hatalomra, aki brutálisan szerzett érvényt az új alkotmánynak. Calles több mint 200 papot száműzetett, számos érsek és püspök mellett. 

A legnehezebb üldöztetést a gonosz Ley Calles (Casses törvény) hozta 1926.július 31-én, ugyanis megtiltotta a katolikus hit nyilvános gyakorlását. Az Egyház kezéből minden oktatási feladat közvetlen állami ellenőrzés alá került. A vallási fogadalomtételek törvénytelek lettek. Kolostorokat és szerzetesrendeket oszlattak fel. Betiltották a habitus viselését. Az egyházi vagyont lefoglalták. 

Mi több, mindenki számára (különösen a papoknak) tilos volt a kormányt vagy az alkotmányt kritizálni. Azoknak, akik hivatásukat gyakorolni kívánták, állami engedélyre volt szükségük.  Általában ezt az „engedélyt” megtagadták. Végül, akik nem engedelmeskedtek, bírsággal vagy börtönnel néztek szembe. Egy „súlyos” vagy ismételten elkövetett törvénysértés gyakran eredményezett halálbüntetést. 

Cristero felkelés

Ebben a zűrzavarban, Isten erős ellenállást támasztott: a cristerókat. Ezek között a katolikusok között találjuk Jose Sanchez del Rio jellemes alakját. A fiatal szent 1913. március 28-án született a michoacani Sahuayóban. Szülei, Macario Sanchez Sanchez és Maria del Rio Arteaga. Három idősebb testvére közül ketten is csatlakoztak a cristerókhoz. 

Jose szemtanúja volt az Egyház szörnyű üldöztetésének és két bátyját követve elhatározta, hogy csatlakozik a Crisitiada mozgalomhoz. Mivel nagyon fiatal volt szülei vonakodtak ettől a gondolattól. Sok könyörgés és egy cristero tiszt látogatása után, don Macairo és dona Maria áldását adta a fiú kérésére. Jose örült, de tisztában volt azzal, hogy mennyi szenvedést kell elviselnie. Mielőtt elhagyta otthonát, kijelentette: „Jézus Krisztusért, bármire képes vagyok.”

Jose barátjával Trinidad Floressel indult útnak egy cristero táborba. Hosszú utat követően bemutatkoztak egy illetékes tisztnek, akitől feladatokat kaptak: mosogatás, lovak etetése, fegyvertisztítás. Jose lelkesedésének hamar híre ment, így a katonák hamar megszerették. Minden nap buzgón vett részt a misén és esténként a katonákkal együtt imádkozta a rózsafüzért. Jose kitanulta a katonai kürtös szerepét és Luis Guizar Morfin tábornok keze alá került. A tábornok azzal a szándékkal, hogy megóvja, a zászlóvivő feladatát bízta a fiúra. 

A tábornok szolgálatában

 Emberhátrányuk és a gyengébb tűzerejük tudatában a cristerók gerilla taktikát alkalmaztak a szabályos ütközetek helyett. 1928. február 6-án Cotija és Jiquilpan között rajtaütöttek az ellenségen. Amikor elrendelték a visszavonulást, egy szövetségi géppuska nyitott tüzet az állásaikra átszakítva a sziklafedezéket. Jose látta, hogy a tábornok alatt lova holtan esik össze. Mivel nem szenvedett súlyosabb sérülést, Jose odavágtatott hozzá, és felajánlotta neki a lovát: „Tábornok, itt a lovam.”
A tábornok válaszolt: „Menekülj fiú, menekülj! Gyorsan!”

De erre így reagált Jose: „Én fiatal vagyok, te sokkal fontosabb vagy! Éljen Krisztus király!”
A fiú áldozathozatalán meglepődve, a tábornok elfogadta a lovat és távozott. Jose, nem szaladt el, hátra maradt és fedező tüzet biztosított a többi cristerónak, de hamar kifogyott a lőszerből. A szövetségiek foglyul ejtették. Lökdösték, ütötték, rugdosták és Istent káromolva sértegették. Egy másik fiatal srácot, Lorenzo „El Escurridizo-t” is elkapták. Kivégzésüket félbeszakította egy szövetségi tábornok, aki megpróbálta rávenni őket, hogy álljanak át a másik oldalra. Jose rögtön választ adott:
„Csak azért tudtatok elfogni, mert kifogytam a lőszerből, de soha nem adom fel!” A felelet meglepte a tábornokot, így a cotijai börtönbe záratta a két fiút. 

A rács mögött is hűségesen

Cellájában Jose visszaemlékezett édesanyja tanácsára: légy teljes bizalommal Isten Anyja, a Guadalupei Szűzanya iránt.
 
1928. február 6-án, ahogy a korai reggeli nap fénye átvilágított Jose cellája szűk ablakán, levelet írt édesanyjának. 


„Drága édesanyám
Ma harc közben foglyul ejtettek. Úgy hiszem, hamarosan meg fogok halni, de ez nem érdekel. Kérlek anyám, nyugodj meg Isten akaratában. Boldogan halok meg Isten oldalán. Ne aggódj halálom miatt! Mond meg a bátyáimnak, hogy kövessék a példát, amit legfiatalabb testvérük hagy nekik. Légy bátor és küldd áldásomat apámnak.
Utolsó alkalommal küldöm jókívánságaim, végül fogadd fiad szívét, aki annyira szeret és, aki halála előtt még látni akart téged.”
Jose Sanchez del Rio


Február 7-én, Josét és Lorenzót átszállították a cotijai börtönből abba sahuayoi katolikus templomba, ahol Josét megkeresztelték. A templomot a szövetségi katonák istállóvá alakították. Lótrágya, katonai felszerelések, üres sörös üvegek és ételmaradék borította a padlót. Az egykor gyönyörű templom, felismerhetetlenségig megváltozott. 

Jose bebörtönzésének híre gyorsan szárnyra kapott. Kísérleteket tettek szabadon bocsájtásának elérésére, de a katonák nem engedték el. Jose keresztapja, Rafael Picazo (egy helyi politikai vezető) meglátogatta. Ő azonban a szövetségiek szimpatizánsa volt. Ráadásul megpróbálta meggyőzni Josét, hogy végezze el a katonai akadémiát és legyen a szövetségi hadsereg tisztje. José ezt felelte az ajánlatra: 


„Inkább halok meg! Nem tartok ezekkel a majmokkal!  Egyház üldözőivel soha! Ha ma elengednének, holnap visszatérek a cristerókhoz. Éljen Krisztus Király! Éljen a Guadalupei Szűz!”Megjegyzések